سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع

کتاب قطع خشتی

قطع خشتی

  • می توان کاغذ قطع 45 در 60 را به صورتی تا کرد که به شش قسمت 20 در 20 سانتی متری تقسیم شود که قطع خشتی بزرگ می رسیم.
  • به همان صورت اگر کاغذ 50 در 70 هم باشد به اندازه 23 در 23 میرسیم که این ابعاد هم برای قطع کتاب خشتی بزرگ استاندارد است.
  • از قطع خشتی که به صورت مربعی است اغلب برای کتابهای هنری، کودکان و طراحی کاتالوگ استفاده می شود.
کتاب قطع خشتی کمتر از 29 نسخه

کتاب قطع خشتی کمتر از 29 نسخه

کتاب قطع خشتی از 30 تا 99 نسخه

کتاب قطع خشتی از 30 تا 99 نسخه

کتاب قطع خشتی از 100 تا 299 نسخه

کتاب قطع خشتی از 100 تا 299 نسخه

کتاب قطع خشتی از 300 تا 500 نسخه

کتاب قطع خشتی از 300 تا 500 نسخه