سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع

کتاب قطع رحلی بزرگ

اندازه کتاب قطع رحلی بزرگ

  • زمانی که کاغذ 50 در 70 را دو مرتبه متوالی تا کنیم، پس از برش به اندازه کتاب قطع رحلی می رسیم.
  • در صفحه بندی و چاپ مجلات، برخی از کتابهای کمک آموزشی و کتابهای نفیس و پایان نامه های و رساله های دکترا ازاندازه کتاب قطع رحلی  استفاده می شود.
  • در استاندارد آمریکا به آن Imperial octavo می گویند.
کتاب قطع رحلی بزرگ کمتر از 29 نسخه

کتاب قطع رحلی بزرگ کمتر از 29 نسخه

کتاب قطع رحلی بزرگ از 30 تا 99 نسخه

کتاب قطع رحلی بزرگ از 30 تا 99 نسخه

کتاب قطع رحلی بزرگ از 100 تا 299 نسخه

کتاب قطع رحلی بزرگ از 100 تا 299 نسخه

کتاب قطع رحلی بزرگ از 300 تا 500 نسخه

کتاب قطع رحلی بزرگ از 300 تا 500 نسخه