سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع

کتاب قطع رحلی کوچک

اندازه کتاب قطع رحلی کوچک

  • زمانی که کاغذ 45 در 60 را دو مرتبه متوالی تا کنیم، پس از برش به اندازه کتاب قطع رحلی می رسیم.
  • در صفحه بندی  و چاپ مجلات، برخی از کتابهای کمک آموزشی و کتابهای نفیس و پایان نامه های و رساله های دکترا ازاندازه کتاب قطع رحلی  استفاده می شود.
  • در استاندارد آمریکا به آن Imperial octavo می گویند.
کتاب قطع رحلی کوچک کمتر از 29نسخه

کتاب قطع رحلی کوچک کمتر از 29نسخه

کتاب قطع رحلی کوچک از 30 تا 99 نسخه

کتاب قطع رحلی کوچک از 30 تا 99 نسخه

کتاب قطع رحلی کوچک از 100 تا 299 نسخه

کتاب قطع رحلی کوچک از 100 تا 299 نسخه

کتاب قطع رحلی کوچک از 300 تا 500 نسخه

کتاب قطع رحلی کوچک از 300 تا 500 نسخه